Årsmøtet 15. april - protokoll

Årsmøtet til Nord-Troms Fuglehundklubb ble gjennomført som ordinært årsmøte hvorav to deltagere deltok på Teams.

Årsmelding Nord- Troms Fuglehundklubb 2020

Året 2020 har også for Nord- Troms Fuglehundklubb vært ett annerledes år. Året har vært preget av Korna pandemien og mye av våre aktiviteter har måttet tilpasses etter dette.

Årsmøtet i 2020 ble avholdt 24.juni på Storslett skole. Labert oppmøte blant medlemmene i klubben.

Styret i 2020 har bestått av:

Leder, Karl-Petter Yeong

Nestleder, Ståle Andersen

Kasserer, Wenche Wara

Sekretær, Robert Bjørklund

Styremedlem, Harry Hansen

Vara, Tom Rune Sandstrand

 

Styremøter:

Det har vært avholdt styremøter som fysiske møter og telefonmøte, med «gammelt styre» i 2020. Enkelte saker er også avklart på Messenger. Med nytt styre ble det avholdet ett styremøte på Teams i november.

Aversjon:

Det har vært avholdt aversjonsdressur i samarbeid med Nordreisa JFL. Ottar Remmen og Inger- Lill Pedersen har vært ansvarlig fra Nord- Troms Fuglehundklubb.

Rypetelling:

Nord- Troms Fuglehundklubb har gjennomført rypetelling på oppdrag for Statskog ved Reisavann. 7-9 august. Erling Martinsen, var ansvarlig for gjennomføring av rypetellinga. Det var godt oppmøte og en godt gjennomført rypetelling. I tillegg har det vært gjennomført Rypetelling på Statsgrunn i Svartfoss og Puntadalen. Det har også vært gjennomført Rypetelling for private grunneiere på Kågen og i Årviksand. Disse rypetellingene har vært organisert av Ståle Andersen og Christian Lembrecht.

Klubbmesterskap Leirdueskyting:

Klubbmesterskap Leirdueskyting ble gjennomført i samarbeid med Nordreisa JFL. Liten deltakelse fra medlemmer av Nord- Troms Fuglehundklubb. Klubbmester ble Karl-Petter Yeong med 41 treff.

Reisaprøven 3-4 oktober:

Inger-Lill Pedersen prøveleder, med Wenche Wara og Karl-Petter Yeong som medhjelper under prøven og i forberedelsene. Forholdsvis god deltakelse med kun UK/ AK partier. Få Premier, da det var svært lite fugl i terrenget, spesielt i Reisadalen.

Prøvens beste UK hund: 2.UK: IS Jara av Miessevàrri eier/fører Roald Elvenes

Prøvens beste AK hund: 1.AK Breton - Orreskogen's Bri (Orreskogen's E-lisa / Euskadi) Skjæran, Per Johnny

 

Arnøyprøven vinteren 2020:

God deltakelse og som vanlig når prøven arrangeres i begynnelsen av mars. Svært utfordrende værforhold og stor rasfare. Arnøyprøven ble gjennomført etter planen første dag, dag 2 måtte avlyses på grunn av stor rasfare, stenge og stengte veier.

Prøveleder var Inger- Lill Pedersen, i prøvekomiteen Wenche Wara, Karl-Petter Yeong, og Ståle Andersen.

 

I tillegg har klubben avholdt aktiviteter som fellestreninger på Kågen, festmiddag på Bios og apportprøver.

Nord- Troms Fuglehundklubb vil takke alle som har stått på for klubben i 2020 og ønsker alle ett godt fuglehundår i 2021.