Årsmøte i Nord-Troms Fuglehundklubb

Vi kaller inn til årsmøte i Nord-Troms Fuglehundklubb tirsdag 24.mars kl 19.00 på Ymber i Sørkjosen.

Vanlige årsmøtesaker. Nye saker må meldes inn til styret 1 uke før årsmøtet. Sakene kan sendes til ottar.remmen@gmail.com