Årets hunder i NTFK

GS Reisarypas Still Going Strong ble Årets hund i UK og IS Sarafjellets Fit-For-Fight ble Årets hund i AK i NTFK!

Årets hunder er nå kåret.  I UK ble det GS Still Going Strong til Ola Dyrstad som gikk av med seieren, og i AK ble det IS Sarafjellets Fit-For-Fight til Kristine Th. Hansen.

Vi ber medlemmene i NTFK se over poengsummene om de stemmer for deres hunder. Dersom dere oppdager feil er det fint hvis dere gir beskjed til Alvin som også i år gjør en stødig jobb med å holde oversikt over premieringer i klubben.

Gratulerer!