Utstillingsregler NKK

Fra 1. januar 2011 er det nye regler for utstillinger.