Opprop, dommere og terreng

Både lørdag og søndag kl. 08.00 utenfor sekretariatet i Årviksand. Se kartet som er lagt ut på nettsiden.

DOMMERE:

Roy Robertsen
Rune Hoholm
Stian Henriksen
Ottar Remmen
Ingrid Frenning
Sverre Andersen
Ronny Hartviksen

SVARPLIKT: Det må svares for alle deltakere under oppropet. Deltakere som møter direkte i terrenget, må sørge for at en annen person svarer under oppropet og videreformidler denne informasjon til dommeren. Dersom det ikke svares blir plassen betraktet som ledig, og hunder som står på ventelista blir satt inn!

SØRG FOR AT ALLE FINNER FRAM: Kjentmannen og dommeren bør utveksle mobilnummer. Informasjon om hvor første tellestopp skal gjøres må formidles tydelig til alle i partiet. Og ikke kjør langt før første stopp gjøres. Utenlandske deltakere og andre som er ukjent med geografien må instrueres grundig før avgang.

HUSK KOPI AV PAPIRER: Papirene til noen tilfeldig utvalgte hunder vil bli kontrollert. Ta med kopi av hundens registreringsbevis (stamtavle), apportbevis og vaksinasjonsattest som ikke kan være eldre enn to år. Deltakere som ikke kan framvise gyldige papirer vil ikke kunne delta.

TERRENG:
Terrengene som blir brukt er på Arnøya.

Opprop utenfor sekretariatet i Årviksand