Opprop, dommere og terreng

Oppmøte enten ved sekretariatet eller i terrengene alt avhengig av Covid-restriksjonene som evt gjelder ved prøvestart. Mer info kommer når dette er avklart. 

Dommere:      

Knut Sollid
Bernhard Halvorsen
Rune Mikalsen
Edgar Henriksen
Bjørn Morten Baardvik
Øyvind Wilhelmsen
Ola Dyrstad
Fredrik Engell Sæthereng

SVARPLIKT: Det må svares for alle deltakere under oppropet. Deltakere som møter direkte i terrenget, må sørge for at en annen person svarer under oppropet og videreformidler denne informasjon til dommeren. Dersom det ikke svares blir plassen betraktet som ledig, og hunder som står på ventelista blir satt inn!

SØRG FOR AT ALLE FINNER FRAM: Kjentmannen og dommeren bør utveksle mobilnummer. Informasjon om hvor første tellestopp skal gjøres må formidles tydelig til alle i partiet. Og ikke kjør langt før første stopp gjøres. Utenlandske deltakere og andre som er ukjent med geografien må instrueres grundig før avgang.

HUSK KOPI AV PAPIRER: Papirene til noen tilfeldig utvalgte hunder vil bli kontrollert. Ta med kopi av hundens registreringsbevis (stamtavle), apportbevis og vaksinasjonsattest som ikke kan være eldre enn to år. Deltakere som ikke kan framvise gyldige papirer vil ikke kunne delta.

TERRENG:
Terrengene som blir brukt er på Arnøya.

Opprop utenfor sekretariatet i Årviksand