Overhold båndtvangen!

Vi ber instendig våre medlemmer om å overholde båndtvangsbestemmelsene i treningsterrenget vårt på Kågen!

Kågen

Nord-Troms Fuglehundklubb har inngått avtale med Kågen Utmarkslag om å benytte Kågen som treningsterreng. (Foto:"Kågtind", Inger-Lill L.P.)