Saksliste årsmøtet 15. april

Årsmøtet til Nord-Troms Fuglehundklubb gjennomføres som Teamsmøte og som ordinært årsmøte med oppmøte på Halti kl 17.55 Teamsmøtet starter kl 18.00

Begrenset antall plasser ved fysisk oppmøte.

Link for deltakelse på Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Referat styremøter

Referat fra styremøtene den 24. mars og 6. april 

Båndtvang fra 1. april

Båndtvangen trådte i kraft fra 1. april til og med 20. august, og det innebærer at treningsterrenget på Kågen er stengt. Vi går ut fra at våre medlemm...

Innkalling til årsmøte Nord- Troms Fuglehundklubb.

Innkalling til årsmøte Nord- Troms Fuglehundklubb. Sted: Halti og/ eller Teams Dato: 15. april 2021 kl.18.00

Fullstendig premieliste

Her er den fullstendige premielista for helga. De fleste partiene har hatt godt med fugl søndag, og mange av hundene har klart oppgaven og tatt vare p...