Årsmøte i Nord-Troms Fuglehundklubb

Vi kaller inn til årsmøte i Nord-Troms Fuglehundklubb tirsdag 24.mars kl 19.00 på Ymber i Sørkjosen.

Vanlige årsmøtesaker. Nye saker må meldes inn til styret 1 uke før årsmøtet. Sakene kan sendes til ottar.remmen@gmail.com

 

Arnøyaprøven ga god premieuttelling for klubbens hunder!

Arnøya-terrengene bar denne gangen preg av kong vinters store snøfall med de utfordringer som djupsnøen gir....for hunder, førere og arrangører ... 

Oppdaterte partilister

Pga endringer og trekte hunder er det nye partilister for lørdag.