Jegerkniven tildelt Johanne Th. Hansen

Jegerkniven for 2016 er tildelt Johanne Th. Hansen

Jegerkniven for 2014 er tildelt Kristine Thybo Hansen

Tildeling av jegerkniven for 2014 Komiteen har drøftet hvem som er verdig kandidat til jegerkniven 2014. 

Jegerkniven for 2013 er tildelt Sigleif Pedersen

Komitéen hadde et kort møte for å finne en verdig kandidat til jegerkniven for 2013, dette fordi det var et enkelt valg med utgangspunkt i jegerknive...

Jegerkniven for 2012 er tildelt Knut Larsen

Årets komite har på et kort telefonmøte blitt enige om hvem som skal være bærer av Jegerkniven 2012.