Jegerkniven tildelt Johanne Th. Hansen

Jegerkniven for 2016 er tildelt Johanne Th. Hansen

Jegerkniven for 2014 er tildelt Kristine Thybo Hansen

Tildeling av jegerkniven for 2014
Komiteen har drøftet hvem som er verdig kandidat til jegerkniven 2014. 

Jegerkniven for 2013 er tildelt Sigleif Pedersen

Komitéen hadde et kort møte for å finne en verdig kandidat til jegerkniven for 2013, dette fordi det var et enkelt valg
med utgangspunkt i jegerknivens statutter §4.

Jegerkniven for 2012 er tildelt Knut Larsen

Årets komite har på et kort telefonmøte blitt enige om hvem som skal være bærer av Jegerkniven 2012.

Jegerkniven for 2011 er tildelt Wenche Aarberg Wara

Årets komite har på telefon diskutert hvem som skal ha den ærefulle oppgaven å bære kniven i 2011.

Jegerkniven for 2010 er tildelt Terje Pedersen

Årets komite har over en kjapp kopp kaffe på Høgegga blitt enige om hvem som skal ha den ærefulle oppgaven å bære jegerkniven i 2010.

Jegerkniven for 2009 er tildelt Christian Lembricht.

Årets komitè ble raskt enige om en kandidat som fortjener den utmerkelsen det er å være bærer av Nord-Troms Fuglehundklubbs Jegerkniv.
1 | 2