Prøvedommere

NTFK har to jaktprøvedommere.

Ottar Remmen, Storslett. Tlf. 77210504/mob. 92820744 mailadr.: remmen@nordtroms.net

Ola Dyrstad, Storslett. Tlf 97668318. mailadr.: ola.dyrstad@nordtroms.net






Fase 1 og 2 instruktører

Lillian Remmen, Storslett. Tlf. 97107254. (Fase 1 og 2) Tor-Eivind Båtnes, Storslett. Tlf. 41675734. (Fase 1 og 2) Inger-Lill L. Pedersen, Sørkjosen. Tlf. 41675716 (Fase 1) Wenche Wara, Sørkjosen. Tlf. 48177424. (Fase 1) Lasse Wara, Sørkjosen. Tlf. 95035776. (Fase 1) Christian Lembricht, Skjervøy. Tlf. 45636247. (Fase 1) Magnhild Reiersen, Storslett. Tlf. 48177414. (Fase 1) Bjørg Løkås, Birtavarra. Tlf. 41353834. (Fase 1)