Årsmelding NTFK

Vedlagt finnes årsmeldingen 2021 for klubben. Husk årsmøtet den 3. mars kl 18.00. Møtet avholdes på Reisa Montesorriskole.