Årsmøte i NTF onsdag 22.02.17

Årsmøtet er på Ymber kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker!

Til årsmøtet kan man melde inn nye saker innen tirsdag 14.02.17

Velkommen!