Årsmøte i NTFK

Årsmøtet for Nord-Troms Fuglehundklubb holdes torsdag 28. mars på Ymbers kantine kl. 19.00
Vanlige årsmøtesaker. Nye saker må være styret i hende ei uke før.