Årsmøte onsdag 20.04.-16

Det blir Årsmøte i NTFK onsdag den 20.04.-16 kl 19.00.

Møtet holdes i kantina på Ymber.

Vanlige årsmøtesaker. Evt saker som ønskes behandlet på møtet må være leder i hende innen 18.04. Mailadresse ottar.remmen@gmail.com

Velkommen!