Årsmøtet har valgt nytt styre

Wenche Wara fortsetter som leder i NTFK, og hun har fått med seg tre nye medlemmer.

Wenche Wara og Lillian Remmen fortsetter i styret, og med seg har de fått Hege Hansen som sekretær, Jim Hugo Hansen som kasserer og Willy Børge Pedersen som styremedlem.

Årsrapporten viser at klubben vår fortsatt har god økonimi, selv om det ble et underskudd i 2011 på et par tusen kroner. En god inntektskilde for klubben er sau-hund dressuren på sommeren. Reisaprøven på høsten gir også i 2011 overskudd for klubben, mens Arnøyprøven i 2011 som tidligere år, gir underskudd.

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet for klubben!