Antallet kvinnelige jegere er økende.

Statistisk sentralbyrås jaktstatistikk viser at mennene fortsatt er i flertall. Men antall kvinnelige jegere er stadig økende, og på ti år er kvinneantallet som løser jaktkort nesten fordoblet.
(Foto: Inger-Lill)

LES MER HER