August og september = jaktprøver og jakt

Høsten er ubønnhørlig i anmarsj, og det innebærer forventninger både for jegere og jaktprøvefolk. Før jakta tar til den 10. september, rekker de ivrigste prøvedeltakerne ikke mindre enn 6 prøvestarter her i Troms, dersom de er ivrige nok.

(Foto: Wenche Wara)

Midt-Troms sin høstprøve går på Altevann den første helga etter at båndtvangen er opphevet; dvs 21. -22. august. Prøven er tildelt Cacit, og hovedkvarteret blir som vanlig på Altevann. Det vil bli vurdert om evt andre terreng skal benyttes, men dette blir ikke avgjort før tett opp mot prøvehelga. Altevannsprøven er lagt til samme helg som NNM på Saltfjellet (se egen artikkel på siden vår), og Harstad & Vesterålen Fuglehundklubbs prøve på Melåheia. Prøven på Melåheia er kun forbeholdt UK/AK, og hadde i fjor mye ryper og høy premieringsprosent. Her skulle det være gode muligheter for å få hundene for fugl.

Den siste helga i august arrangerer Tromsø Fuglehundklubb sin høstprøve på Ringvassøya. Hovedkvarteret for prøven er lagt til Skogsfjordvannet på Ringvassøya, og prøven er tildelt Cacit. Erfaringsmessig pleier det å være godt med fugl på øyene utenfor Tromsø, så de som stiller der, har nok forventninger om dette i år også.

Første helga i september; dvs helga før jaktstart, er det Vest-Finnmark Fuglehundklubb som drar igang sin Børselvprøve. Her er det også 2-dagers VK med finale søndag, og denne prøven er tildelt Cacit. Sekretariatet blir på Børselv bygdehus.

Vi ønsker både prøvedeltakere og arrangører lykke til!

Mer info finnes på nettsidene til Midt-Troms FuglehundklubbHarstad & Vesterålen FuglehundklubbTromsø Fuglehundklubb og Vest-Finnmark Fuglehundklubb.

ES Leo avkjøler seg før jaktprøvestart (Foto: Inger-Lill)