Aversjonsdressur hund - sau søndag 21.6

Påmelding skjer til Lasse Wara mobil 95035776.
Tidspunkt er kl. 13.00 på Tømmernes.

 

  Sted: Tømmernes på Storslett.

Pris kr 200 for medlemmer og 300 kr for ikke-medlemmer. Ta med kontanter!