Aversjonsdressur hund - sau

Tirsdag 9, juli kl 18.00 blir det aversjonsdressur i Rongadalen. Dressuren er et samarbeid mellom NTFK og Nordreisa Jeger- og fisk. Pris: kr 350,- for medlemmer og 500,- for ikkemedlemmer. 

Send sms til Inger-Lill Pedersen på tlf 41675716 for påmelding. 
Velkommen!