Aversjonsdressur mot sau

Neste aversjondressuren mot sau er på tirsdag 8.august kl. 18.00
 

 

Dressuren er et samarbeid mellom Nord-Troms Fuglehundklubb og NJFF. Oppmøte nede i Rungadalen ved krysset til oppkjørselen til John Johansen (ikke oppe ved porten der det har vært tidligere år). 

- Ta av fra E6 mot høyre mot Tretten. Kjør over brua mot venstre, og oppkjørselen til John er rett fram ca 100 meter. 

Påmelding til Ottar Remmen tlf 92820744. 

Pris medlemmer NTFK og NJFF er 350,- kr. Ikkemedlemmer 500,-.kr.

Velkommen!