Avfall - en fugletrussel

Fugleforsker og førsteamanuensis Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har gjort et forskningsprosjekt, hvor han ønsket å finne ut i hvor stor grad fugler og dyr, som holder til rundt avfallsanlegg, spiller inn på predasjonen (reirplyndringen) i området. Forskningen vekker internasjonal oppsikt.

De negative effektene er nemlig store mye lengre unna deponiet enn jeg hadde forventet, faktisk helt opptil 8 kilometer unna. Det er dette som er oppsiktsvekkende, sier Husby.
 

Les mer om forskningsresultatet HER

Førsteamanuensis Magne Husby ved HiNT