Båndtvangen har inntrådt

Fra og med 1. april er båndtvangsbestemmelsen trådt i kraft. NTFK oppfordrer sine medlemmer til ikke å bruke treningsterrenget på Kågen i båndtvangsperioden.