Bilder fra Reisaprøven

Noen bilder fra lørdag i Punta og fra premieutdelinga lørdag kveld. Takk til deltakerne for en flott helg på Reisaprøven!
Partiet i Punta lørdag
Dommer Ola Dyrstad

Harry Hansen og IS Exxo
Pause

1. Ak Viktor Wang og IS Ole Brumm
1. AK Inger-Lill og Kajsa
2x 2. AK Jostein Lindgren og IS Wei Qi
2. UK til Are Salamonsen
2. UK til Kurt Helgesen
2x 2. UK til John Solstad
2. UK til Ole Karstein Johansen
1. AK til Inger-Lill L. Pedersen
2. UK til Tommy Samuelsberg
1. Ak til Viktor Wang