Bilder fra rypetakseringa

Erling og Inger-Lill har tatt noen bilder fra takseringa på Reisavann sist helg. Vidda viser seg fra go'sia, og bildene taler for seg.
Reingjerder på et par meters høyde.
Bålkaffe

Dreng og Wenche

Wenche og Kadra
Cox i stand
Båten klargjøres
Lillian, Erling og Wenche
På tur over Reisavann. Lasse, Kajsa og Inger-Lill.
Wenche og Kadra

Fornøyde hunder! Kajsa og Cox.

Erling
Willy Børge
Willy og Ottar
Litt multer ble det også.
Sigleif

Klargjøring før tellinga
Lillian

Ottar tar papirarbeidet

Kanossagang gjennom blautmyra