Breton Tråsletten´s WT Rapp

Reg.nr: 01475/03
Mor: Tråslettens Wærky
Far: Tim
Eier: Oleif Johnsen