Endringer angående utstillinger

NKK har i slutten av desember 2010 og fra 1. januar 2011 gjort flere endringer når det gjelder utstillinger. Endringene gjelder rutiner ved påmeldinger, nye championatregler, nye utstillingsregler og også nye rutiner på eierskap av hund.

Foto: Bjørg Løkås