ES Kaz

Reg.nr:17341/07
Mor: Kazi
Far: N JCH N UCH Sam
Eiere: Christian Lembricht og Knut Larsen.