Fellestrening på Kågen

Søndager kl 09.30.

NTFK innfører klubbtrening i treningsterrenget på Kågen på søndager.
Dette betyr at det ikke skal foregå individuell trening denne dagen.
Oppmøte ved settefiskanlegget kl. 09.30 hver søndag framover.