Finnmarkseiendommen vil frede ryper

Finnmarkseiendommen (FeFo) vil prøve fredning av refugier for se om dette har noen innvirkning på rypebestanden i Finnmark. Tre områder på totalt 20 kvadratkilometer i Kjæs mellom Porsangen og Laksefjorden blir freda til høsten. (Foto: Christian)