Første rapport fra Rypeforvaltningsprosjektet

NINA (Norsk institutt for naturforskning) har i samarbeid med Høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag gitt ut den første rapporten fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant ca 2700 utvalgte jegere som jaktet i 2006/2007. Den viser blant annet at litt mer enn halvparten av jegerne (54%) jakter med hund. Under jakta har jegerne snaut 6 jaktbare situasjoner pr dag, mens de anslår å ha sett ca 25 ryper pr dag. Rapporten slår også fast, at dersom uttaket av rype måtte begrenses, foretrakk både jegerne med og uten hund en årlig totalkvote. For jegerne med hund, var det dog mer ønskelig å kutte ut vinterjakta framfor å ha dagskvoter, mens jegerne uten hund ønsket dagskvoter framfor å dele opp jaktsesongen eller kutte ut vintersesongen. Rapporten viser også, at ved høyere rypetetthet er jegere uten hund mer effektive enn jegere med hund.

Les hele rapport 379 fra NINA HER

Foto: Karl-Petter Johansen