Hjemmesiden vår er populær!

Hjemmesiden til NTFK er mye besøkt, og det er selvsagt hyggelig! Det siste året har det vært mer enn 435.000 treff totalt, og tendensen er stigende. De daglige treffene varierer fra ca 1000, til de best besøkte dagene på mer enn 2000 treff.
NTFK er en aktiv klubb med mange deltakere, både på jaktprøver og på utstilling. I tillegg til å formidle lokalt stoff om hva som skjer innad i klubben, er det også et mål for oss å forsøke å følge med på hunde- og jaktfronten ellers. Ut fra statistikken kan man lese at det i tillegg til klubbens egne medlemmer, som er innom for å bli oppdatertdet, også er mange andre besøkende på siden vår. Det setter vi pris på!
Kvænangen (Foto: Inger-Lill)