Informasjon fra Mattilsynet

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Paul Skjaker sier at Mattilsynet er i ferd med å utvikle et nytt system for tilsynsstøtte, og i det ligger også utvikling av web-baserte løsninger for eksterne brukere av Mattilsynets tjenester. Eksterne brukere skal da kunne nå Mattilsynet med søknader, meldinger mv. via internett.

Denne løsningen skal være ferdig innenfor en rekke områder i begynnelsen av april i år. Det vil senere komme nye løsninger innenfor dette på andre områder. Skjaker sier videre, at de har laget et informasjonsprodukt i forhold til bl.a. import av dyr som de ønsker blir kommunisert til så mange av medlemmene i NKK som mulig, for eksempel som nyhet på nettsted el. Se vedlagte dokument. Om det er spørsmål eller kommentarer til dette, kan disse rettes til Paul Skjaker Seniorrådgiver Fagsystemprosjektet MATS Mattilsynet, Hovedkontoret e-post: paul.skjaker@mattilsynet.no Telefon direkte: + 47 23 21 67 60 Telefon sentralbord: +47 23 21 68 00
Foto: Inger-Lill