Del 1

Vi har til nå gjort oss ferdig med øvelse 1, d.v.s. at Maysi skal tåle
å ha en hanskekledd hand i kjeften. 
 
.


 
Dette gikk forholdsvis greit å øve inn Ho var flink å til å åpne munnen
straks jeg trykket litt slik at hennes overleppe kom i klem.
 
Og etter en stund så holdt ho også handa greitt en stund.


Videre så har jeg lært henne å holde en apportbukken
(jeg bruker en gammel sameknivslire til dette formålet), og det går også greitt, synes jeg.
 
 
 
Ho slipper nå også på ordre "takk".
 
Ho blir lei etter å ha holdt bukken en stund, og jeg ser at ho prøver å åpne munnen
for å slippe bukken før jeg sier takk.
 
Da prøver jeg lynraskt å forhindre dette, og jeg bruker da komandoen "hold".
 
Ettervert så har ho forstått dette, og ho holder nå bukken en god stund.
 

Jeg er enda i den fasen nå, så jeg prøver å få ho til å holde bukken lengre og lengre.
Det har i grunnen gått svært greit med innlæringa så langt, så jeg har hele tida venta på "tilbakeslaget".
 


 

 

 

 

 

 

 For jeg vet at den kommer, og her forleden kom den.
 
Ho nekta konsekvent å åpne munnen når jeg ga ordre "apport".
 
Da var det bare å begynne helt på nytt igjen.
 
Trykke litt på overleppa for å få åpnet munnen, og litt hardere om ho prøver å "opponere". 
Jeg er igjen på "gang", men jeg har nok kanskje gått noe for fort fram i denne fasen,
slik at vi nok må øve mye på dette før vi nå går videre.

Ja så langt er vi kommet til nå, og jeg vil komme med en ny rapport om hvor vi er i "terrenget" til neste uke.

Alvin

Apport, del 2

Apport, del 3