Innlæring av apport på SV Maysi våren år 2004.

Del 2
 

Så var tiden inne for en ny rapport om hvordan det går med apportinnlæringen av SV Maysi.  

Vi har nå vært igjennom fasen hennes om å nekte å åpne munnen når jeg ga ordre om "apport".  Ved å begynne helt fra start igjen, så er vi igjen på sporet.  Ho åpner nå villig munnen ved ordre "apport", og ho holder apportbukken (senere bare bukken) helt greitt til ho får ordre om å slippe den. Her bruker jeg konsekvent ordren "takk". 

Da var det i grunnen bare å gå videre i prosessen. Jeg har nå lært ho til å gå med bukken mens jeg fører henne i bandet.  Jeg startet dette med at mens ho holdt bukken, så leider jeg henne i band mens jeg sjøl gikk bakover.  Dette gikk greitt, så etter en stund så gikk det også greitt å leie henne i band på normal måte mens hun bærer bukken.  Det går nå også greitt

 

 


 

. 
Jeg har også gått ett skritt videre med at ho apporter bukken, og så går jeg ett stykke fram, og så kommanderer jeg henne å komme på plass.  D.v.s. at ho kommer fram til meg, går rundt meg, setter seg for da først å levere fra seg bukken.  Dette går i grunnen også greitt, men jeg må av og til "hjelpe" henne til å sette seg.  Ho holder bukken greitt helt til jeg gir ordre om "takk".
 

Det jeg nå skal til å konsentrere meg om er å få henne til å hente bukken fra distanse.  Hvordan dette går kan forhåpentligvis skrives noe om til neste uke.

Vi høres !

Alvin

Apport, del 1

Apport, del 3