Innrapportering av resultater

Det er viktig at klubbens medlemmer som stiller på utstilling, jaktprøver og kombinertprøver melder inn resultatene til meg. Bilder må også sendes. Jeg legger ut alle resultater etterhvert som medlemmene sender inn oversikten til meg. Jeg klarer dessverre ikke å holde meg oppdatert over de forskjellige utstillingene og prøvene.

Dette vil også sikre at ingen blir glemt, så fremt man selv passer på å innrapportere resultater. Resultatene sendes til mitt mobilnummer 97107254 eller min e-post:  lillian.remmen@gmail.com

Mvh

Lillian Remmen