Jaktstart på rødrev og kråke

Fra og med i dag den 15. juli er det tillatt å jakte rødrev og kråke. Disse artene gjør stort innhugg i fuglereirene, og er for de største predatorene i landet å regne.
Det er ikke uten grunn at enkelte kommuner har utlovd skuddpremie på både rødrev og kråke. I Nordreisa har kommunen inngått samarbeid mellom Nordreisa sau og geit, Nordreisa sankelag, Nordreisa jeger og fiskelag, Reisadalen og Kildalen grunneierlag og Avfallsservice når det gjelder skuddpremie på rev. Prisen er satt til kr 450.- pr rev, så her er det muligheter for å tjene noen kroner, samtidig som man gjør en nyttig innsats med å få ned antallet av egg- og fugletyver.