Jegerkniven for 2012 er tildelt Knut Larsen

Årets komite har på et kort telefonmøte blitt enige om hvem som skal være bærer av Jegerkniven 2012.

Årets komitè har over telefon diskutert hvem som er verdig kanditat til jegerkniven 2012. Valget var veldig enkelt med utgangspunkt i jegerknivens statutter §4.

Årets kandidat har siden vedkommende ble medlem villig stilt opp og gjort en innsats for klubben.

Årets kandidat har i mange år vært med på å avvikle både Arnøy- og Reisaprøven på en meget ryddig og god måte.

Vedkommende har gjennom flere år vært en av klubbens mest markante medlemmer, samt en god ambassadør for fuglehundsporten.                     

Årets kanditat har en jaktlyst som ville gitt en 6-er på et dommerskjema.

Vedkommende har vært en ivrig prøvedeltaker, og blir det nok igjen.

Årets kandidat er en dyktig dressør og har ført flere hunder til premie.

Han er en god representant for klubben utad.

Årets kandidat har vært medlem av styret og gjort en strålende jobb som kasserer.

Han er en humørspreder som alltid har en sang eller et passende dikt på lager.

Jegerkniven for 2012 tildeles vår alles kjære Knut Larsen.

Knivkomiteen
v/ Terje Pedersen og Wenche Wara

 

Knut Larsen er tildelt Jegerkniven for 2012