Jegerkniven for 2013 er tildelt Sigleif Pedersen

Komitéen hadde et kort møte for å finne en verdig kandidat til jegerkniven for 2013, dette fordi det var et enkelt valg
med utgangspunkt i jegerknivens statutter §4.

• Årets kandidat har siden han ble medlem villig stilt opp for klubben og gjort en god innsats.
• Årets kandidat har ved flere anledninger vært med å arrangere både Reisaprøven og Arnøyprøven på en veldig god og ryddig måte
• Vedkommende har gjennom flere år vært en av klubbens mest markante medlemmer, og en god representant for fuglehundsporten
• Årets kandidat har en over gjennomsnittet høy jaktlyst og er en dyktig skytter
• Årets kandidat har vært ivrig på jaktprøver og kommer helt sikkert tilbake med ny hund
• Han er en dyktig dressør som har oppnådd mange premier på ulike hunder
• Han er en god representant for klubben utad med sitt gode humør og lune kommentarer
• Vedkommende har i flere år vært medlem av styret, og har også vært leder i klubben
• Årets kandidat er kanskje ikke den som roper høyest, men blir derfor respektert for det han står for

Det er med stor glede vi kan gi jegerkniven 2013 til Sigleif Pedersen

Kniv komitéen

v/Knut Larsen og Wenche Wara