Kågen treningsterreng

Info til klubbens medlemmer

Styret har avtale med grunneierne på Kågen om leie av treningsterreng for medlemmene i Nord-Troms Fuglehundklubb. Trykket på terrenget har nå blitt så stort at styret har funnet det riktig å regulere bruken av terrenget. Styret har fattet vedtak om at hvert medlem kun kan trene i terrenget maksimalt to dager pr uke. Medlemmene kan selv velge hvilke to dager de ønsker å trene. NB! Parkeringen må IKKE være til hinder for ferdselen til/fra settefiskanlegget! Vi ber medlemmene om å etterkomme vedtaket.