Klubbmester i UK 2005.

Tor Eivind og B Zela halte i land seieren i UK etter en spennende konkurranse. Totalt stilte det 13 hunder i UK. Mange leverte svært gode søk og stort sett alle hadde sjanse på fugl, men bare tre hunder greide å få tellende fuglearbeid.
Svært dårlig vær under klubbmesterskapet, men likt for alle. Resultatet i UK ble som følger:

  1. B Zela til Tor-Eivind Båtnes (ett fuglearbeid m/reis)
  2. B Kiro til Arnold Karlsen (ett fuglearbeid m/reis, 2 minus)
  3. IS Brio til Henning Loe (ett fuglearbeid u/reis, 4 minus)
  4. ES Reisa til Tore Kaldestad (en fugletaking, 2 minus)
  5. SV Maylis til Alvin Reiersen (utmerket søk)
  6. P Dreng til Inger-Lill Pedersen (utmerket søk)

Totalt 13 hunder startet.