Leirdueskyting

Nordreisa jeger- og fiskerlag starter opp med leirdueskyting i Kjellerskogen.
Det blir leirdueskyting hver torsdag kl 18.00 i Kjelleren. Første skyting er torsdag den 19. mai. Dette er en fin mulighet for skytetrening med tanke på høstens jakt. Vel møtt!