Liten endring av styret

Årsmøtet har godkjent valgkomiteens innstilling til styre i NTFK for 2010. Sigleif Pedersen fortsetter som leder, og Karl-Petter Johansen som nestleder.
Den eneste endingen som er gjort, er at Knut Ivar Berglund er kommet inn som nytt 2. varamedlem etter Øivind Mortensen. Se den øvrige styresammensetningen under "NTFK i dag" i menyen til venstre.
Foto: Johanne Th.Hansen