Lokkekurs for rev

Det er fortsatt ledige plasser på lokkekurset, og en flott mulighet for å få mer kunnskap om denne jaktformen.
Mandag den 14. mars holdes det lokkekurs for rev i Nordreisa. Instruktør er Martin Brenne, og kurset arrangeres på Meieriet i Sørkjosen. Det er begrensninger på hvor mange som kan delta på kurset, men det er fortsatt noen ledige plasser. Kontakt Martin Brenne for info om påmelding på mob.97658240, eller Kristine Th. Hansen på mob.45221001.
Brenne med lokkerever