Lydstøy og bly skadelig ved graviditet?

Selv om det ikke er gjort noen studier på om fostre skades av støy og bly ved skyting, bør man vise forsiktighet. Lydtrykknivåer på 90 dB skader hørselceller i det indre øret, og mors mage fungerer dårlig som lyddemper.

Den gravide kan beskytte seg mot støy med hørselvern, mens fosteret er ubeskyttet mot disse påvirkningene. Amerikanske studier viser at lydnivået fosteret utsettes for ved skyting, vil være mellom 125-160 dB.

Trine Melheim har samlet sammen det som er tilgjengelig av info omkring dette.

Les mer på Norges Jeger- og Fiskeforbunds SIDER