Maysi og apporten

Det er gått ett år siden vi siste hørte fra Alvin og sv Maysi som da var kommet godt i gang med innlæringa av tvangsapporten. Her kommer sluttrapporten fra Alvin.

Innlæring av apport på SV Maysi våren år 2004 og våren 2005.

Så var tiden inne for en sluttrapport om hvordan det går med apportinnlæringen og apporteksamen av SV Maysi på apportprøve i Bardu 02. og 03. juli 2005. Planen var å stille i UK sommeren 2004, men måtte legge apporttreningen noe på hylla sommeren 2004, da det ble tidsnød i forhold til apportprøven sommeren 2004. Undertegnede prøvde seg på snarveier, som aldri lønner seg i forbindelse med innlæring av apport. Men med vinteren 2005, sammen med meget god hjelp av Tor Eivind, så kom vi igjen på sporet. Så når jeg meldte Maysi på apportprøve i Bardui helga 02. og 03.07. 05, var det med en viss forventning at det skulle holde til premiering.

Apportprøve

Først en liten forklaring hvordan denne formen for avprøving avikles. Vann: Utkast av måke fra båt ca. 50 m fra land. Det skytes før måken hives i høy bue ut i vannet. Hunden skal sitte i ro til måken har landa før det gis apportordre. Spor: Det legges ett spor trekt av rype på bakken i svake vinkler ca. 250 til 350 m fra start. Hunden starters ca. 10 m fra der en begynner å trekke spor. Dommere i begge ”ender” følger med hvordan hunden mestrer sporet. Søk: Det legges ut 2 ryper minst 50m ute i terrenget, med ca. 10 til 15 m mellomrom. Begge rypene skal apporteres mest mulig uten feil for å oppnå høyeste premie. Felles for alle disipliner: Viltet MÅ bringes til fører. Det trekkes poeng, alt etter hvordan selve utførelsen skjer.

Klarte prøven

Det ble det også. En 3.AK apport på lørdag, med oppfølging 2.AK apport på søndag. De forskjellige disipliner (vann, spor og søk) har en skala fra 0 til 10 poeng. En må ha minimum 4 poeng for å oppnå 3 AK, 6 poeng for å oppnå 2. AK, og 8 poeng for å oppnå 1. AK. Det i hver av disiplinene. På lørdag fikk Maysi 10 poeng (fullt hus) på vann, 5 poeng på spor og 7 poeng på søk. Samlet 3. AK apport.

Blålappen

Når det gjelder søndagen velger jeg å gjengi hva som står på ”blålappen”. Vann: Går i skudd og kast, friskt i vannet, svømmer godt direkte til måke, godt grep, rask retur, korrekt avlevering. 8 poeng. (trekk 2 poeng p.g.a. at Maysi ”knallapporterer”). Spor: Direkte på sporet, følger kontrollert fram til rype i stor fart, pendler på sporet. Grep, retur og avlevering korrekt. 10 poeng. Søkapport: Energisk søk, finner 1. rype, grep, retur og avlevering korrekt. Blir senere litt innefktiv, mister effiktivitet. Finner 2. rype, må ha ordre for ta opp, retur OK, litt slurvete avlevering. 7 poeng. Samlet 2. AK apport.
I tillegg til undertegnede så starta også KV Java til Alvin Jakobsen. KV Java hadde dessverre ikke ”dagene” og ble derfor ikke premiert denne gangen. Men ho kommer neste gang, vær sikker. Til slutt så er det ønskelig av vi kan få til å arrangere en kombinertprøve i en eller annen form i klubbens regi, kanskje allerede til neste år. PS! Bildene er fra vannapporten til Maysi, apportgrenen som regnes som en av de vanskeligste i denne formen for prøve. Alvin

ps:

PS! Maysi greidde selvfølgelig å gjøre det spennende for ett par andre deltakere, da ho ”sleit” seg, og tyvstarta for vannapportering straks skuddet gikk, mens en annen ekvipasje foretok avprøving. Det hører med til historien at begge ekvipasjene kom seg først til måsen, så de berga begge heldigvis 10 poeng. Men noe artig for meg var det jo ikke.