Medisinering og jaktprøvestart

Antidoping. Nye regler fra NKK i forhold til å få starte på jaktprøveprøve hvis hunden har vært under medsinsk behandling.

Magnhild informerer på facebook siden til klubben om at det er flere medisiner som er på lista for karenstid; Et eksempler fra lista: Canaural; dråper mot ørebetennelse, karenstid: 7 døgn. Galastop: karenstid: 30 døgn, Rimadyl: karenstid 14 døgn......

Hvis din hund er under medisinsk behandling er du som eier ansvarlig for å sjekke om din hund kan stilles i følge regelverket!