Midlertidige partilister

Endringer kan komme


Midlertidige partilister er klare. Endringer i partilister vil kunne komme, og det er viktig at alle deltakere følger med på Nord-Troms Fuglehundklubb sine nettsider for oppdatering.

Alle kvalitetspartiene skal på lørdag gjennomføres på Arnøya, men med et lite forbehold om skredfare. Blir denne for stor, kan det være aktuelt å flytte ett av partiene til Kågen.

Kvalitetspartiene har på lørdag opprop ved Årviksand Grendehus kl. 09.15. ( Det vil da være mulig å ta første ferga over fra fastlandet)

 

VK har opprop ved Henriksen Gjestestue kl. 08.00 lørdag morgen.

 

Partilistene for søndag er satt opp etter tilbakemeldinger fra deltakere med ønske om kortere reisevei hjem. Noen hunder er lagt til for å få mange nok hunder i partiet. Partilistene er ikke endelige, og det kan komme endringer på disse. Vi gjør oppmerksom på at to kvalitetspartier har seinere oppstart og opprop på søndag. Langfjordpartiet på Arnøya har opprop kl. 11.00 i Langfjord. Dette er et lite kvalitetsparti, og dommeren kommer med første ferge søndag morgen.

Kågenpartiet har opprop ved fergeleiet på Storstein kl 11.00, slik at deltakere har mulighet til å komme over med første ferge kl.10.30 fra Arnøya.

 

Vi oppfordrer alle våre deltakere til å følge med på vår nettside for oppdatert informasjon og oppdaterte partilister. Endringer kan komme helt fram til prøvestart.

 

Velkommen til årets Nord-Tromsprøve i regi av Nord-Troms Fuglehundklubb!


Karl-Petter Johansen
Prøveleder