NJFF med eget revejakthefte

Stadig flere tar til orde for et krafttak mot reirplyndrere som rev, ravn, mår, kråke og skjære.
Fellingstallene for rev er halvert de siste tredve åra, og forskning viser nå at predatorer tar 60 prosent av skogsfugleggene. Statskog gikk nylig ut med en oppfordring til rypejegerne om også å skyte en rev for å få ned rødrevbestanden. For noen tiår siden var det flere som jaktet rev, og med den økende revebestanden er det kanskje på tide at denne jaktformen gjenoppstår. Ikke alle føler seg like trygg på denne jaktformen. NJFF har utarbeidet et informativt jakthefte om revejakt. Her presenteres alt fra de ulike metodene for jakt, til våpenanbefalinger og skinnbehandling av den felte reven.
Foto: Martin Brenne