Nytt fra NKK

Fra i år vil alle nyregistrerte valper få nye registreringsnummer i NKK's database. Dette gjelder kun nyregistreringer, og har ikke tilbakevirkende kraft.
Foto: Tom-Rune

Fra i år av vil alle valper som blir registrert i NKKs database få nye numre med bokstavene NO foran registreringsnummeret.

Se mer info på NKK's nettside