Øivind Mortensen leder det nye styret i NTFK i 2007.

Han var også klubbens første leder.
Connemaras Frost
Øivind var initiativtaker og primus motor for at NTFK ble stiftet i 1983. Han er fortsatt aktiv i klubben; i 2007 som leder igjen. Her er Øivinds pointere Connemaras Frost og Breidskarets Imo.
Breidskarets Imo.