Oppdaterte partilister

Pga endringer og trekte hunder er det nye partilister for lørdag.

Oppropet er i Årviksand kl 08.00 begge dager. De som ikke møter på oppropet må få noen til å svare for seg. Det er fortsatt to på ventelista i VK, og de får plass dersom noen deltakere i VK ikke svarer på oppropet.